MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi, Peter Dan Ferenčík.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Ako napísal britský skladateľ Robert Simpson, nájsť si cestu k Brucknerovi znamená zbaviť sa predsudkov. Je nebezpečné príliš sa zaoberať myšlienkou, že Bruckner pre naivitu nedokázal vybudovať súdržnú formu a že jeho dielam chýba intelektuálna koncentrácia. Slepou uličkou je aj predstava, že bol wagnerovský skladateľ. Tradicionalisti zase od neho očakávali dokonale zvládnutú sonátovú formu. Nie je to zvláštne, že málokto z jeho súčasníkov dokázal pripustiť, že táto pôsobivá hudba nie je ani dobrou klasickou symfóniou, ani dobrým Wagnerom, ale je to dobrý Bruckner? Ôsmej symfónii Antona Brucknera je venovaná relácia, ktorú pripravil Peter Zagar.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 9.12. 10:00
  • Pondelok 12.12. 10:00
  • Utorok 13.12. 10:00
  • Streda 14.12. 10:00
  • Štvrtok 15.12. 10:00
  • Piatok 16.12. 10:00
  • Pondelok 19.12. 10:00