Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Grand Prix Svetozára Stračinu 2023. Hostia: S.Palúch, M.Veselský, M.Štefánik a J.Kružliak. Prvomájovú reláciu Ars musica venujeme tradíciám, pretože okrem toho, že prvý máj je sviatkom práce, je predovšetkým oslavou lásky, zrodu života a nového začiatku, teda dňom zasväteným zvykom stavania májov. A práve z úcty k obyčajom bude Ars musica venovaná hudobným tradíciám. V poslednom marcovom týždni sa v SRo uskutočnil ďalší z ročníkov medzinárodnej súťažnej prehliadky rozhlasových nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu 2023. Prostredníctvom rozhovoru s autormi S.Palúchom, M.Veselským, M.Štefánikom a M.Rendošom vám predstavíme štvoricu slovenských súťažných nahrávok, ktoré získali vedľajšiu cenu za najlepšiu kolekciu nahrávok. Originálnu koncertnú dramaturgiu galavečera GPSS predstaví Ján Kružliak ml..
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 4.10. 10:00
  • Štvrtok 5.10. 10:00
  • Piatok 6.10. 10:00
  • Pondelok 9.10. 10:00
  • Utorok 10.10. 10:00
  • Streda 11.10. 10:00
  • Štvrtok 12.10. 10:00