Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

O tom, že sa do pozornosti nadácie jednej slovenskej banky dostali slovenské historické organy a že verejnosť môže ešte stále rozhodnúť, ktorý nástroj získa prostriedky na rekonštrukciu, budeme hovoriť s organológom Andrejom Štafurom so Slovenskej akadémie vied. Predstaví aj výsledky svojho výskumu a možnosti jeho aplikácie pri reštaurovaní starých organov. Martin Burlas a Peter Zagar budú v Ars musike tentoraz ako členovia čerstvej formácie Splnený zem, no pre porovnanie zaznie aj ich "klasická" tvorba.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 1.03. 10:00
  • Utorok 2.03. 10:00
  • Streda 3.03. 10:00
  • Štvrtok 4.03. 10:00
  • Piatok 5.03. 10:00
  • Pondelok 8.03. 10:00
  • Utorok 9.03. 10:00