Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Streda 28.02.2018, Koncert poslucháčov VŠMU v spolupráci so Slovenskou filharmóniou 28.2.2018; Recitál Michala Paľka pre cimbal a elektroniku 28.2.2018 v Štúdiu 12 – (Ferenčík)