Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Streda 14.03.2018, So slovenskou huslistkou, žijúcou v Čechách, Luciou Fulka Kopsovou budeme hovoriť nielen o novom CD Tria Clavio ale aj o zaujímavom projekte domácich koncertov, ktorý sa úspešne rozvíja v Čechách. 30 rokov súboru Veni Ensemble si pripomenieme so skladateľom Danielom Matejom.