Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Piatok 1.06.2018, Dieťa v nás – pri príležitosti MDD si vypočujeme záznam koncertu jubilujúcej ZUŠ Exnárova. S Adrianom Kokošom budeme hovoriť o večernom koncerte detských zborov v SRo.