Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Kultúrny prostriedok. Gabriel Bianchi predstaví avantgardný koncept mladých nadšencov, ktorý pod názvom Kultúrny prostriedok realizujú vo vyradenej električke typu T3 pri novej bratislavskej tržnici. Hosťom relácie bude jeden zo zakladateľov a realizátorov zámeru Jerguš Jalovecký

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 7.12. 10:00
  • Utorok 8.12. 10:00
  • Streda 9.12. 10:00
  • Štvrtok 10.12. 10:00
  • Piatok 11.12. 10:00
  • Pondelok 14.12. 10:00
  • Utorok 15.12. 10:00