Herec
Herec

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Dve kúpeľné mestečká organizujú letné hudobné festivaly, ktorými chcú spríjemniť pobyt svojím návštevníkom. V Ars Musica zmapujeme 73. ročník Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach a 64. ročník Medzinárodného hudobného leta v Bradejovských kúpeľoch s ich organizátormi v telefonických rozhovoroch. Hudbou si budeme pripomínať pamiatku nedávno zosnulého britského skladateľa a dirigenta Olivera Knussena. 8 júla sa s ním vo veku 66 rokov rozlúčil celý hudobný svet. Sprevádzať vás programom bude Peter Dan Ferenčík.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 25.11. 10:00
  • Štvrtok 26.11. 10:00
  • Piatok 27.11. 10:00
  • Pondelok 30.11. 10:00
  • Utorok 1.12. 10:00
  • Streda 2.12. 10:00
  • Štvrtok 3.12. 10:00