Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Piatok 27.07.2018, Dominik Kopcsay, Eva Tunová, Samuel Hvozdík, Michal Bázlik - do slovenskej reality a do kultúrneho života vstupujú nové mladé talenty. Mladí skladatelia mieria do sveta rovno z katedry kompozície Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Aké budú ich ďalšie kroky v ich profesijnom a umeleckom živote? Čo vytvorili doteraz, čo ich naučila škola a s akými problémami sa musia v súčasnosti vyrovnávať? Ars Musica s Petrom Danom Ferenčíkom.