Genius loci-túry podľa literatúry

Putovanie po miestach, ktoré inšpirovali vznik literárnych diel, pátranie po príčinách magickej príťažlivosti zachovanej v povestiach a legendách.

Vysiela sa: nedeľa 22:00-23:00.

Genius loci- túry podľa literatúry- Slovenská brána

Putovanie podľa knihy Andreja Chudobu 77 povestí spod Slovenskej brány.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum