Archív - zvoľte dátum

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae (R)

Nedeľa 1.09.2019, Mária Michalková: Zrod národa/ O formovaní európskych národov a utváraní moderného slovenského národa v komplikovaných pomeroch strednej Európy v diskusii s Máriou Michalkovou uvažujú historici PhDr Daniela Kodajová a PhDr Michal Kšiňan z HÚ SAV a sociológ PhDr Andrej Findor z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V romantickom ovzduší 19. storočia sa národ stal hodnotou nad iné cennou. A aj keď romantické ideály a reálna politika nemajú priveľa styčných bodov, v období „zrodu národov“ sa ich našlo nemálo, a Európa dynastií a regiónov sa menila na Európu národov. V 70. rokoch dvadsiateho storočia britský historik Eric Hobwbawm skonštatoval, že počas uplynulých 150 rokov sa štáty snažili byť národmi a národy štátmi.