Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae (R)

Peter Turčík: Arizácie na Slovensku 1939-1945/ Dnešnou témou bude arizácia židovského majetku počas Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Spolu s historikmi – Ivanom Kamencom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Hanou Kubátovou z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe - budeme diskutovať najmä o tom, ako vtedajšie väčšinové obyvateľstvo reflektovalo celý proces rasovej, ekonomickej a sociálnej segregácie vrátane fyzickej likvidácie vyše dvoch tretín židovskej komunity žijúcej v polovici minulého storočia na Slovensku.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum