Herec
Herec

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae (R)

Peter Turčík: Vývin slovenskej myšienky do polovice 18. storočia/ V ďalšom pokračovaní magazínu o dejinách budeme hovoriť podrobnejšie najprv o tom, prečo sa sv. Cyril a sv. Metod nestali zjednocujúcou ideou Uhorska a prečo sa tým personálnym tmelom stali dvaja panovníci - sv. Štefan a sv. Ladislav. Druhou základnou témou bude uhorský patriotizmus a zmienime sa aj o teoretických pokusoch vzdelancov z územia dnešného Slovenska vniesť do fungovania kráľovstva prvky občianskej spoločnosti 3. časť

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum