Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Peter Turčík: Renesančná Florencia - mestský štát/ Slová , ktoré Filip Melanchton vyslovil v nesmierne dramatickej chvíli európskych dejín – keď všade prepukávala tá najkrutejšia náboženská nenávisť - verne reflektujú názor, ktorý bol rozšírený medzi vzdelanými ľuďmi 16-steho storočia. Pre ľudí, ktorí vtedy po celej Európe šírili pokrokové postuláty – studia humanitatis, boli Florencia a humanizmus možno povedať jedno a to isté, jedinečný a nerozlučný ideál. A o tomto skvelom príklade, teda o stredovekej a najmä renesančnej Florencii budeme hovoriť v nasledujúcej hodine s doktorkou Alžbetou Sopúškovou z Univerzity Komenského v Bratislave. Vypočujeme si aj pár ukážok zo skvelej knihy Všetko o renesančnej Florencii, ktorá vyšla v roku 1964 vo vydavateľstve Bemporad Marzocco.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum