Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Mária Michalková: NOVEMBER 89: ČO SME CHCELI/ V dnešnom vydaní magazínu o histórii sa budeme venovať udalostiam Novembra 1989, s dôrazom na ciele Nežnej revolúcie tak, ako boli formulované, resp. deklarované v rôznych prejavoch v tom období. Pozvanie do diskusie o tom, čo sme v novembri 1989 chceli, prijali kanadský historik, profesor James Krapfl, ktorý strávil niekoľko rokov v Čechách a na Slovensku a tejto problematike sa výskumne venoval, a sociológ dr. Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum