Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae

Keď hovoríme o Nežnej revolúcii na Slovensku a jej aktéroch, nemôžeme nespomenúť osobnosti, ktoré stáli v čele vtedajšieho ochranárskeho hnutia: ich – dnes už kultová publikácia Bratislava nahlas – nastavila režimu, ktorý sa zaštiťoval dobrom človeka, riadne krivé zrkadlo. Dnes sme privítali v štúdiu jedného z iniciátorov tohto „obžalovacieho spisu“ a zároveň jedného z „mužov novembra 89“, RNDr Mikuláša Hubu, geografa, ekológa, ale predovšetkým ochrancu prírody a krajiny.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum