Archív - zvoľte dátum

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae

Nedeľa 8.12.2019, Daniel Fischer- akademický maliar/ V revolučnej vrave zaniká tichý hlas, a ten, kto neburáca z tribúny, zostáva očiam publika neviditeľný... To však neznamená, že jeho hlas je menej významný ako hlasy, ktoré nemožno prepočuť... A pritom práve tí s tichým hlasom majú často oveľa viac čo povedať... stačí sa zastaviť, stíšiť sa …možno i zavrieť oči – a počúvať. Ako ste si istotne už domysleli, v dnešnom rozhovore poskytneme priestor práve takejto osobnosti: na Nežnú revolúciu si zaspomína a nad všeličím, čo s ňou priamo či nepriamo súvisí, sa bude zamýšľať akademický maliar, profesor Daniel Fischer, jeden zo zakladateľov VPN. Po celé roky patril k tým, ktorí kompromis s mocou neprijali, aj keď o tom, že táto moc jedného dňa pominie, nemohli ani snívať. Ale ten deň prišiel – 17. novembra 1989.