Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae (R)

Tatiana Kusá: Cyril a Metod očami Gréka / Aký bol Solún v čase detstva Konštantína a Metoda? Boli Konštantín a Metod Slovania alebo Gréci? Čo si o tom myslí ich rodák, profesor teológie na solúnskej Aristotelovej univerzite Andonios Emilios Achiaios (Andónios Emílios Achi-jájos)? A ako sa na byzantskú misiu pozerá klasický filológ profesor Peter Kuklica? V pásme Táne Kusej Cyril a Metod očami Gréka budeme hovoriť o spolupatrónoch Európy z tej druhej strany, z pohľadu ich vysielateľa.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum