EURO 2020
EURO 2020

Parnas

Cyklus komentovaných čítaní z topvelikánov svetovej i slovenskej klasiky (napr. Homér, Vergilius, Dante, Hollý). Jeho cieľom je dosiahnuť komplexný pohľad na poetiku daného autora kombináciou relácií reprodukujúcich konkrétny text a relácií prekladateľský komentár k nemu + publicistická zložka postavená na výpovediach odborníkov na problematiku.

Homér: Illias

Homér: Odysea

Publius Vergilius Maro: Eneida

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Dante Alighieri: Božská komédia, prvá kantika: Peklo

Dante Alighieri: Božská komédia, druhá kantika: Očistec

Dante Alighieri: Božská komédia, tretia kantika: Raj

Ján Hollý: Svätopluk

Veľkomoravské literárne pamiatky

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta

Parnas

Veľkomoravské literárne pamiatky: Rozhovor 1- Úvod/ Impulz pre tohtoročný Parnas je veľmi prostý: Pozornosť na Veľkú Moravu a odkaz Konštantína a Metoda sa sústreďuje na jeden deň v roku - 5. júl. Nielen politickými a kultúrnymi podujatiami, ale aj zvýšeným záujmom médií o našich slavistov, historikov a archeológov. Potom nastane celoročné mediálne ticho na túto tému. Ale keď sa opäť priblíži 5.júl, mediálny ošiaľ sa znova opakuje. Rok čo rok. Ale povedzme si pravdu. Síce slávne slávime, ale nakoľko poznáme literárne diela z tohto obdobia? Do rozhlasového Parnasu sme pre vás pripravili kompletné komentované čítanie najzásadnejších diel veľkomoravskej proveniencie: Život Konštantína-Cyrila, Život Metoda a Proglas. Sprievodcom pri ich počúvaní bude dr. Martin Braxatoris zo Slovenskej akadémie vied – Ústavu slovenskej literatúry. A s dr.Braxatorisom dnes budeme hovoriť, prečo sme sa rozhodli práve pre tento výber. V úvodnej zvučke znie hlas dr.Viliama Turčányho. K počúvaniu ďalšej série Parnasu vás pozývajú interpret veľkomoravských literárnych pamiatok Peter Rúfus, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lýgia Vojtková a autorka tohto projektu Táňa Kusá.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum