Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Lemberg


Lemberg je nemecký názvov ukrajinského mesta Ľvov. Autor a režisér Silvester Lavrík sa pri tvorbe hry inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami s týmto mestom. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom ľvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mäsa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku, na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti, je to však neľahká úloha. Príbeh je podaný s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty, odkazujúce k nedávnym turbulentným udalostiam na súčasnej Ukrajine. Účinkujúci: Dominika Morávková Zeleníková - Sofia; Zuzana Kronerová - Dereza; Martin Geišberg - Andrej; Zita Furková - Aksenia; Vladimír Jedľovský - šéf; Jevgenij Libezňuk - utáraný anjel

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum