Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy

Meno prozaika Samuela Bodického zrejme nie je poslucháčom príliš známe. Pôsobil v druhej polovici 19.storočia a bol evanjelickým kňazom, spisovateľom a teda typickým predstaviteľom vzdelanej intelektuálnej vrstvy. Ako spisovateľ je známy najmä svojou snahou vymaniť literatúru spod sentimentálnych a romantizujúcich klišé a teda jeho prózy sú evidentne snahou o cestu k oveľa realistickejšiemu vnímaniu situácií, charakterov a najmä samotnej doby, v ktorej žil. V próze Nihilisti, ktorá sa stala predlohou rozhlasovej dramatizácie Vladimíra Hanuliaka si vybral prostredie vyššej vrstvy a v zdanlivo romantickom príbehu lásky ukazuje totálny rozklad konkrétnej spoločenskej skupiny a jej rezignáciu na obsah skutočnej hodnoty. Práve v tejto próze ukazuje svoju schopnosť na malej ploche vystihnúť podstatu charakteru a postaviť do kontrastu klišé a realitu. Sledujeme tak príbeh mladého muža zo zámožnej rodiny, ktorý si myslí, že má svoj život v rukách (v osobnej i profesnej rovine), neuvedomuje si však, že je stále viac a viac manipulovaný spoločnosťou okolo seba, zavádzaný a klamaný. Nie je však obeťou v pravom slova zmysle, nakoľko sa sám, dobrovoľne stáva súčasťou „systému“, ktorý ho zničí. Práve v tomto zvláštnom pocite bezvýchodiskovosti je zrazu novela z roku 1880 až nečakane súčasnou, hoci oblečená v kostýme z druhej polovice 19.storočia.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum