Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy

Jarko Elen (vlastným menom Jaroslav Kaiser) je určite veľmi špecifická osobnosť slovenskej literatúry. Patril ku generácii českých učiteľov, ktorí mnohí prišli po I. svetovej vojne na Slovensko, pomáhať zvyšovať úroveň vzdelania, záujmu o kultúru, literatúru, či umenie vôbec. Na Slovensku i začal písať (už po slovensky) a hoci jeho vzormi boli českí spisovatelia ako Otokar Březina, či Vítězslav Nezval, jeho tvorba sa stala prienikom avantgardných vplyvov súdobej európskej literatúry s prostredím, ktoré sa stalo jeho novým domovom. Jeho tvorba však nebola len prozaická (publikoval v Mladom Slovensku, či v časopise DAV), napísal aj množstvo operných a muzikálových libriet, textov piesní a niekoľko jeho divadelných hier sa dokonca zaraďuje medzi expresionistické drámy, tak veľmi odlišné od súdobej dramatickej spisby zameranej na prostredie slovenskej dediny. Hriech Pátra Marcela je jeho prozaickou prvotinou (1923), ale nesie už všetky znaky jeho silne poetizujúceho štýlu, kde atmosféra a popis vnútorného stavu postavy je pre neho alfou a omegou vnímania textu. Aj táto poviedka je zreteľnou ukážkou literárneho expresionizmu, je množstvom osobných výkrikov, ktoré vyplývajú zo stretu prísnej spoločenskej tradície s intímnou potrebou naplnenia lásky a vzťahu medzi mužom a ženou, lásky, ktorá je od podstaty neuskutočniteľná, pretože je „zákázaná". Obsadenie: Zuzana Porubjaková, Ondrej Kaprálik, Štefan Kožka, Tatiana Kulíšková, Laco Konrád a Lucia Vráblicová Réžia - Adam Hanuljak , Dramaturgia - Peter Pavlac, Zvukový majster - Ľubica Olšovská Hudobná dramaturgia - Rudolf Pepucha, produkcia - Ľudmila Sabová, Hudobné improvizácie - Dana Danišková:
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum