Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy
Božena Němcová (1820 – 1862) sa považuje za jednu zo zakladateliek modernej českej prózy, právom. Radí sa medzi skupinu spisovateľov/spisovateliek, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili aj české národné obrodenie. Jej neurčité literárnovedné zaradenie kdesi na rozhranie romantizmu a raného realizmu určite súvisí aj s jej autorským záujmom o folklór a vidiecke prostredie, ktoré sa odráža aj v jej na Slovensku (a nie len na Slovensku) azda najznámejšom diele – Babička (1855), ktoré patrilo desaťročia i u nás k povinnému čítaniu (v slovenčine vyšla kniha prvý krát v roku 1927). Menej sa však už vie o jej pútavých cestopisoch, z ktorých niekoľko venovala práve opisom ciest po Slovensku.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Tu kdesi sa skrýva i koreň záujmu dramatizátora Mira Dacha vedome a cielene siahať po textoch autorov a autoriek často sa vymykajúcich bezpečným zaradeniam v dejinách a teóriách literatúry. Nedokončený cestopis Boženy Němcovej s príznačným názvom Z Uher tak pochopiteľne upútal jeho pozornosť. Spája sa v ňom jazykové majstrovstvo autorky s jej neskutočným pozorovacím talentom a to všetko korunované uhlom pohľadu na súdobú slovenskú realitu, ktorá, napriek romantizujúcim tendenciám, predsa len smeruje k realizmu, aký nemusí byť len kritikou, stačí keď opisuje.

Pohľad na náš svet „zvonku“ sa tak stáva jeho odkrývaním par excellance bez potreby čokoľvek zakrývať, či sentimentalizovať. A tak sa cestopis českej autorky stáva jasnou správou o Slovensku, avšak to je len jeden z aspektov a kvality či už prózy samotnej, či je adaptácie. Miro Dacho totiž siahol i po ďalších textových zdrojoch (korešpondencia, poznámky, ...), ktorými tento cestopis popretkával a vytvoril cez neho nesmierne zaujímavý materiál pre herečku, monológ, záznam, úvahy.

Obsadenie: Hana Tomáš Briešťanská, Matúš Kvietik, Lenka Libjaková a Pavol Šimun.

Réžia: Veronika Martinková
Dramaturgia: Peter Pavlac
Zvuk: Jakub Horňák
Hudobná dramaturgia: Rudolf Pepucha
Produkcia: Marcela Stanková

Archív - zvoľte dátum