Archív - zvoľte dátum

Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Terra Granus – Zem pri Hrone

Utorok 10.11.2015,
Rozhlasová hra Michala Ditteho v réžii Ivety Ditte Jurčovej vychádza z terénnych výskumov na dolnom Pohroní a hereckých workshopov na témy, ktoré z týchto výskumov vzišli. Hlavnou, nie náhodne zvolenou témou, je „hľadanie domova“, ktorý je oblasťou deportácií, vysídľovaní, presúvaní, transportovaní, odchodov a príchodov, ale i miestom, kde stojí jadrová elektráreň...