Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Naša zabudnutá klasika - Prvá obeť


Hana Gregorová je považovaná za jednu z prvých slovenských autoriek so silným feministickým pohľadom na svet a snahou realizovať ho v literatúre. Dávať najavo tieto názory pred sto rokmi bolo odvážne, nezvyčajné a znamenalo vystaviť sa kritike, ba až posmechu. Aj preto sa literárna činnosť Hany Gregorovej, manželky Jozefa Gregora-Tajovského, presúvala postupne od publicistiky k slovu umeleckému a teda k beletrii. Tam našla pôdu na sebarealizáciu a možnosť vyjadrovať sa k postaveniu ženy na začiatku 20.storočia, čo v našom kontexte bolo naozaj nebývalé. Tento aspekt sa silne odráža aj v poviedke Prvá obeť, ktorá je snahou na príklade silnej ženskej postavy s ambíciou prekonať rodové stereotypy ukázať práve nemožnosť ich prekonania, pretože tolerancia spoločnosti bola prakticky nulová. Michaela Zakuťanská sa snaží o dôslednú dramatizáciu, v ktorej presahom sa stáva pointa, keď sa hlavná postava identifikuje s Hamletom stojacim na javisku, a sama od autorky dostane možnosť z javiska prehovoriť. Jej zúfalé posolstvo pre budúce postavenie ženy tak zaznieva apelatívne aj dnes, pretože smutným poznaním je aj fakt, že sme sa vlastne až tak dramaticky v priebehu minulého storočia v otázke rodovej rovnosti neposunuli.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum