Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Squat


Rozhlasová hra Squat je výpoveďou zrelej ženy, rekapitulujúcej svoj život a komplikovaný vzťah k otcovi. Finančne dobre zabezpečený otec ku svojmu majetku prišiel nečestným spôsobom. Hrdinka, v texte bezpríznakovo označená ako Ona, sa celý život musela vyrovnávať nielen so skutočnosťou, že otec rodinu opustil ale aj s jeho zlou povesťou a dedičstvom. Rekapitulácia života, plného vzdoru a vzbury sa končí záujmom o to, čo bolo otcovi najvzácnejšie – byt, v ktorom žil a kde do puberty vyrastala aj Ona. Na pozadí osobného príbehu reflektuje autor krízu morálnych hodnôt, typickú pre našu spoločnosť, plnú pochybných obchodných praktík, prepojenia obchodu, politiky a mafie a nízkeho rešpektu k zákonom na všetkých úrovniach. Hru, ocenenú Cenou Rádia Devín v súťaži Dráma 2016 realizujeme v réžii autora v hlavnej úlohe s Janou Oľhovou. Účinkujú: Jana Oľhová, Edita Borsová, Zuzana Konečná, Rebeka Poláková, František Kovár, Matúš Kvietik a Peter Šimun Réžia: Dušan Vicen

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum