Archív - zvoľte dátum

Rubikon

Program o súčasných otázkach spoločenských vied pripravuje Ivica Ruttkayová.

Vysiela sa v nedeľu od 10:00 do 10:30

Rubikon

Nedeľa 3.12.2017, Myslenie básňou – pásmo o zbierke Ján Buzássyho Osemnásť básní Eighteen Poems