Archív - zvoľte dátum

Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku

Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku

Štvrtok 10.05.2018, Новости; Тема дня; «Точка на карте» - село Немце; Профессор А.Машкова о словацко-русских литературных связях в 19 веке (повтор)