Archív - zvoľte dátum

Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku

Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku

Pondelok 21.05.2018, Новости, Тема дня, "Обратная связь"; "Музыкальные страницы" . Беата Дубасова (повтор)