Slovensko dnes, magazín o Slovensku

Slovensko dnes, Magazín o Slovensku

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 1.10. 05:30
  • Štvrtok 1.10. 08:30
  • Štvrtok 1.10. 11:30
  • Štvrtok 1.10. 14:30
  • Štvrtok 1.10. 17:30
  • Štvrtok 1.10. 21:00
  • Štvrtok 1.10. 22:30