Archív - zvoľte dátum

Slovensko dnes, magazín o Slovensku

Slovensko dnes, Magazín o Slovensku

Nedeľa 28.10.2018, Storočnica Československa - O genéze a vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov hovorí dr. Matej Hanula z Historického ústavu SAV. Tomáš Gerrigue Masaryk v spomienkach jeho pravnučky pani Charlotte Kotikovej. Príbeh prvej slovenskej zástavy vyšívanej v Liptovskom Mikuláši a oslavná báseň P.O.Hviezdoslava v podaní Božidary Turzonovovej.