Slovensko dnes, magazín o Slovensku

Slovensko dnes, Magazín o Slovensku

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 29.09. 05:30
  • Utorok 29.09. 08:30
  • Utorok 29.09. 11:30
  • Utorok 29.09. 14:30
  • Utorok 29.09. 17:30
  • Utorok 29.09. 21:00
  • Utorok 29.09. 22:30