Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

5x1 téma - Banská Bystrica

Jedna téma na päť spôsobov – aktuálna, poradenská publicistika.

Vysiela sa: pondelok až piatok 9:50-10:00

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

5x1: jedna téma na päť spôsobov

Na salašoch stredného Slovenska - Na salaši v Papradne

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum