Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

5x1 téma - Banská Bystrica

Jedna téma na päť spôsobov – aktuálna, poradenská publicistika.

Vysiela sa: pondelok až piatok 9:50-10:00

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

5x1: jedna téma na päť spôsobov

Prípravme sa do školy. Novinky z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre budúci školský rok sa týkajú aj posilnenia prírodovedných predmetov a praktických zručností žiakov.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum