Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

5x1 téma - Banská Bystrica

Jedna téma na päť spôsobov – aktuálna, poradenská publicistika.

Vysiela sa: pondelok až piatok 9:50-10:00

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

5x1: jedna téma na päť spôsobov

Deň Ústavy Slovenskej republiky - Aké miesto má ústava medzi ostatnými zákonmi. Prodekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Michal Turošík vysvetľuje čo je ústava.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum