Archív - zvoľte dátum

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 19.10.2019 o 13:00
Mária Gajdošíková z Martina,
Anna Machavová zo Zvolena - Bakovej Jamy,
Emil Gonda z Kriváňa,
Štefan Ľupták z Detvy - Krného,
Jozef Šulej zo Závadky nad Hronom,
Jolanka Mikušová zo Zvolena,
Anna Nikodémová z Ružomberka,
Amália Ostrihoňová z Detvy,
Magdaléna Pásztorová z Jelšavy,
Ján Krištof z Rimavskej Bane,
Mária Petrovičová zo Slovenských Ďarmôt,
Elena Libiaková z Korytárok,
Mária Findrová z Veľkého Krtíša,
Františka Šidliková z Turčianskych Teplíc,
manželia Anna a Ondrej Filkusovci z Očovej,
Emília Piecková zo Zvolena,
manželia Elena a Tomáš Sekerešovci z Vígľaša,
Zuzana Zošiaková z Hriňovej - Priehaliny,
Evka Pavlíková z Turčianskych Teplíc,
Štefan Ďurík z Detvy - Doliniek,
Zuzka Sihelská zo Zvolena.

Nedeľa 20.10.2019 o 13:00
Martin Pakos z Trstenej,
Anna Dobrocká z Lackova,
Angela Stankovičová z Čekoviec,
Júlia Murínová z Detvy,
Marta Ďuricová z Krupiny - Holého Vrchu,
Viera Ološtiaková z Bacúcha,
Zuzana Zošiaková z Hriňovej - Priehaliny,
Terézia Krahulcová z Repišťa,
Ján Červenák z Hrušova,
Evička Donovalová z Králik pri Banskej Bystrici,
Vlastimil Borák zo Šoltýsky,
Anka Bendíková - Beňovka z Hrušova,
manželia Milka a Vladimír Vaňkovci z Krpelian,
Anna Oremová zo Senohradu,
Roman Haviar z Medzibrodu,
manželia Blanka a Maroš Moravčíkovci z Brezna,
Denisa Buricová zo Sučian.

Hudobné pozdravy Banská Bystrica

Sobota 24.02.2018, gratulácie jubilujúcim poslucháčom