Archív - zvoľte dátum

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 28.03.2020 o 13:00
Anka Bešinová z Kmeťoviec,
Margitka Vilhanová z Hriňovej - Krivca,
Anna Kyselá z Banskej Bystrice,
Mária Foksová z Banskej Bystrice,
Mária Púpalová z Dúbrav,
Mária Selecká z Hrochote,
Mária Vranová zo Zvolena - Sekiera,
Helena Kučerová z Hriňovej - Krivca,
Elena Hanesová z Ozdína,
Mária Melicherová z Radzoviec,
Daniel Olšiak zo Sliača,
Anna Belková z Beňuša,
Mária Zaťková z Veľkého Krtíša,
Marika Szabová zo Zvolena,
Ján Kamenský z Látok,
Mária Ľalíková z Detvy,
Vlasta Minichová z Fiľakova,
Vincent Grotkovský zo Spišskej Belej,
Gabriela Hromadová z Očovej,
Mária Hrončeková z Hriňovej,
Jaroslav Samaš zo Zvolena,
Peter Suja z Detvy - Lašteka,
Pavel Blažíček z Detvy - Dúbrav.


Nedeľa 29.03.2020 o 13:00
Margita Lacková z Dolných Mladoníc,
Dezider Kováč zo Sihly,
Alžbeta Mišečková zo Šumiaca,
Helenka Juhaniaková z Utekáča,
Júlia Takáčová z Modrého Kameňa - Riečok,
Mária Žigová z Dobrej Nivy,
Mária Michalíková z Lehôtky pri Haliči,
Milan Gábor z Budinej,
Lívia Čistoňová z Brezna,
Magdaléna Remeselníková zo Zvolenskej Slatiny,
Margita Koštialová z Banskej Bystrice,
Mária Franková z Heľpy,
Anna Sihelská z Kokavy nad Rimavicou,
Zuzana Trebulová z Kováčovej,
Jozef Šušor z Polomky,
manželia Ján a Anna Alexovci z Revúcej,
manželia Emília a Marián Molnárovci z Krupiny - Starej Hory,
Bohumil Šmatlák z Banskej Bystrice,
Ivan Ďurica z Valaskej,
Jozef Pribylina z Heľpy,
Ľubomír Figľuš z Brezna,Jakub Kvetko z Ratkovského Bystrého,
Katarína Jakubíková z Dobrej Nivy,
Milan Kurtiniak z Radzoviec,
Iveta Kyseľová zo Zvolena,
Andrea Marcineková z Lomu nad Rimavicou.

Hudobné pozdravy Banská Bystrica

Sobota 24.03.2018, gratulácie jubilujúcim poslucháčom