Archív - zvoľte dátum

Krajina kníh

Putovanie medzi riadkami

Vysiela sa: streda 17:30–18:00

regina.bystrica@rtvs.sk

Krajina kníh

Streda 14.03.2018, Peter Brezňan: Skúsenosti týchto dní /zvierat/ - v Krajine kníh vám predstavíme slovenského debutujúceho autora Petra Brezňana, ktorému koncom roka vyšla básnická zbierka Skúsenosti týchto dní (zvierat). Peter Brezňan sa ako jeden z mnohých zastavuje v sústredenom pohľade do seba. Zdá sa mu, akoby ním otváral bránu labyrintu, ktorý ho do seba vťahuje. Napriek istým obavám sa podvoľuje jeho sile. Postupne odkrýva chodby labyrintu, kreslí jeho mapu. Nachádza tu úlomky pravdivosti, ktoré nasvecujú jeho podobu, jej skryté časti. Neskláňa pred nimi pohľad. Cestou labyrintom tak postupne vzniká aj mozaika, obraz toho, čím sa nepozorovane v týchto rýchlych dňoch akoby len náhodou stal… I to je jeden z možných spôsobov, ako sa priblížiť, ako čítať Skúsenosti týchto dní (zvierat), píše sa na prebale zbierky.