Správy RTVS
Správy RTVS

Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk

Studnička

Badín - pôvodným zamestnaním obyvateľov Badína bola starostlivosť o kráľovské lesy. V starých listinách sa uvádza, že tu existoval panský majer. V 16. – 18. storočí vlastnil tunajšie lesy erárny podnik v Železnej Breznici. Obyvatelia, ktorí tu žili, sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. V roku 1892 boli v chotári obce otvorené hnedouhoľné bane. Ťažba bola riadená Banskou správou v Španej Doline. Časť uhlia odoberala Strieborná huta v Banskej Bystrici, menšie fabriky a miestni kováči.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 6.03. 21:00
  • Nedeľa 7.03. 15:05
  • Sobota 13.03. 21:00
  • Nedeľa 14.03. 15:05
  • Sobota 20.03. 21:00
  • Nedeľa 21.03. 15:05
  • Sobota 27.03. 21:00