Športová televízia
Športová televízia

Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk

Studnička

Ábelová, Madačka, Nedelište, to boli tri samostatné dediny ležiace v severozápadnej časti Novohradu. Od svojho vzniku mali veľa spoločného. Domy ich obyvateľov boli kedysi roztrúsené v skupinkách po horských svahoch. Na týchto lazníckych usadlostiach sa ľudia venovali najmä poľnohospodárstvu a chovali statok, predovšetkým ovce. Na konci 19. storočia bola v Ábelovej vybudovaná bryndziareň. Po druhej svetovej vojne sa situácia v týchto lokalitách zmenila, najmä v dôsledku prudkého poklesu obyvateľstva. To malo za následok, že Madačka a Nedelište boli postupne pričlenené k Ábelovej. Úbytok obyvateľstva v priestorovo izolovaných lokalitách súvisel predovšetkým s rôznymi hospodársko-politickými zmenami v našom štáte. V mnohých obciach Novohradu bola táto situácia aj dôsledkom regulácie pôrodnosti v evanjelických rodinách v snahe zamedziť drobeniu majetkov.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 27.11. 21:00
  • Nedeľa 28.11. 15:05
  • Sobota 4.12. 21:00
  • Nedeľa 5.12. 15:05
  • Sobota 11.12. 21:00
  • Nedeľa 12.12. 15:05
  • Sobota 18.12. 21:00