Archív - zvoľte dátum

Zahrajte mi túto! Banská Bystrica

Moderovaný prúd s ľudovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí zo stredného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00

Zahrajte mi túto! Banská Bystrica

Streda 25.10.2017, Moderovaný prúd s ľudovou hudbou a infomráciami z folklórneho diania na strednom Slovensku. streda 25.10.2017