Archív - zvoľte dátum

Zahrajte mi túto! Banská Bystrica

Moderovaný prúd s ľudovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí zo stredného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00

Zahrajte mi túto! Banská Bystrica

Štvrtok 16.11.2017, Moderovaný prúd s ľudovou hudbou, štvrtok, 16.11.2017, H.Kútiková.