Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Pondelok 8.10.2018, téma : Ako zosúladiť pracovné a rodinné povinnosti, Hostky: Ivana Chovanová a Jana Kráľová z Materského centra v Prakovciach a špeciálna pedagogička Katarína Homová. Moderuje Danuša Reginová