Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 5.11.2019, Školské jedálne a obedy zadarmo. Hostia: E. Pastorová - ved. referátu ekon.činností odd. školstva Magistrátu mesta Košice; D. Palaščáková - riaditeľka školskej jedálne, E. Beňušková zo Strediska služieb Škole. Moderuje Kristína Bertičová.