Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 31.03.2020, Téma : Bezpečnosť a ochrana zdravia počas pandémie, hostka: riaditeľka Odboru inšpekcie práce Miroslava Mošonová z NIP Košice