Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

ALKA – dlhodobý projekt CVI Košice na podporu vyhľadávania a vzdelávania asistentov do škôl a škôlok pre deti so zdravotným znevýhodnením s cieľom začleňovať deti medzi rovesníkov. Hostky: Mária Reviľáková z CVI za projekt ALKA a Michaela Vlasáková ako zástupkyňa rodičov. Moderuje Danuša Reginová.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 18.01. 10:08
  • Piatok 22.01. 10:08
  • Pondelok 25.01. 10:08
  • Piatok 29.01. 10:08
  • Piatok 5.02. 10:08
  • Piatok 12.02. 10:08