Správy RTVS
Správy RTVS

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Hostky: PhDr. Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR v Bratislave; Ing. Andrea Levická, zodpovedná za koordinovanie sčítania v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Moderuje Miroslav Talavašek

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 5.03. 10:08
  • Piatok 12.03. 10:08
  • Piatok 19.03. 10:08
  • Piatok 26.03. 10:08