Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 13.02.2015, PhDr. Marián Gladiš, PhD. - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach, kontaktová beseda na tému - Médiá a mladí ľudia (Svetový deň rozhlasu)