Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 20.05.2015, Eva Komová - prodekanka pre vedu a výskum Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kontaktová beseda