Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 12.10.2015, A. Buková z UPJŠ Košice, V. Knap - fyzioterapeut, kontaktová beseda, téma: Pohyb a vplyv na zdravie i dušu človeka.